Terugblik 2023

Op 11 december hielden we een ALV bij de Reeuwijkse Hout. Voor iedereen die het gemist heeft hierbij een samenvatting van de bijeenkomst.

Op de ALV is terug geblikt op de events van 2023. We troffen elkaar onder andere bij Loetje, bij I4Talent en we waren aanwezig bij het diner van Gouwe Zaken.

Verder stonden de begroting en de jaarrekening op de agenda. Er is een kascommissie aangewezen die de laatste slag ter controle zullen slaan, daarna is 2023 financieel afgesloten.

De statuten van het voormalige ROV zijn aan een vernieuwing toe, de voorgestelde wijziginge zijn voorgelegd aan de ALV en akkoord bevonden. Deze zullen snel notarieel worden aangepast en vanaf dan heten we ook officieel Afterwork Businessclub. De wijzigingen houden vooral een vereenvoudiging van de statuten in, waardoor het eenvoudiger wordt te besturen en natuurlijk de formele naamswijziging. Na notariele vastlegging zullen de statuten opvraagbaar zijn bij het bestuur.